Tag: พิชัยสงคราม

  • พิชัยสงคราม แกล้งทำบอแต่ไม่บ้า

    กลยุทธสู้ศึก ที่พ่อแนะสำหรับเรื่องการศึกษา วันนี้จะสอนเรื่อง แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า เป็นหนึ่งในกลยุทธตีข้าศึกโบราณ กลยุทธ์แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า หรือ เจี่ยชือปู้เตียน (อังกฤษ: Feign madness but keep your balance; Jiǎ chī bù diān)หรือครอบงำประกายกระบี่ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการแสร้งยอมทำเป็นโง่ อย่าอวดทำเป็นสู่รู้ทำบุ่มบ่าม มิเคลื่อนไหว ใครจะถามบอกว่าไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่อ่าน อ่านไม่ทัน เหมือนภาษิตไทย สุนทรภู่ว่าไว้ครบว่า “อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่ไว้ในฝัก สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย”