ตกลง เนส ธนดลเป็นไวรัสตับ หรือแพ้ยา หรืออะไรกันแน่